Σχετικά με το έργο ImProve STEAM

Scroll to content

Η ανάγκη

Ο σκοπός του έργου είναι να καλύψει μία ανάγκη που εντοπίζεται στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πεδίο των STEAM αναφορικά με την απουσία εκπαίδευσης των νέων σε ζητήματα που αφορούν την Πνευματική Ιδιοκτησία. Οι έννοιες αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές στη μοντέρνα οικονομία καθώς έξι επιπλέον εκατομμύρια θέσεις εργασίας στον τομέα των STEAM αναμένεται να προσφερθούν στην Ευρώπη και στον σύγχρονο κόσμο μέχρι το 2030 και διάφορα στοιχεία φανερώνουν την ανάγκη για ενσωμάτωση εννοιών Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην εκπαίδευση και κατάρτιση.

Η λύση

IΤο έργο ImProve STEAM στοχεύει στην ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού με σκοπό να βοηθήσει τους νέους και τους λειτουργούς νεολαίας να αντιληφθούν τη σημαντικότητα γύρω από τις διάφορες έννοιες της πνευματικής ιδιοκτησίας. Το παιχνίδι και το Σχέδιο Πιστοποίησης Δεξιοτήτων θα επιτρέψουν την αύξηση της ενημέρωσης στις έννοιες αυτές και ως εκ τούτου αναμένεται να ενισχυθεί η συμμετοχή των νέων σε επαγγέλματα STEAM και στην επιχειρηματικότητα.

Στόχοι του έργου

Το έργο έχει θέσει τους ακόλουθους στόχους:

  • Να ενημερωθούν οι λειτουργοί νεολαίας για την Πνευματική Ιδιοκτησία;
  • Να αναπτυχθεί ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι για την προώθηση, εκπαίδευση και κατάρτιση σε ζητήματα που αφορούν τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
  • Να ενθαρρυνθούν οι νέοι να ασχοληθούν με καριέρες στον τομέα των STEAM και επιχειρηματικότητας μέσω της ενσωμάτωσης εννοιών Πνευματικής Ιδιοκτησίας σε προγράμματα κατάρτισης στο τομέα των STEAM και επιχειρηματικότητας για νέους
  • Να εφοδιαστούν οι λειτουργοί νεολαίας με ένα καινοτόμο εργαλείο και με μία καινούργια θεματική ενότητα που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στα προγράμματα κατάρτισης που προσφέρουν στους νέους
  • Να αναπτυχθεί ένα Σχέδιο Πιστοποίησης Δεξιοτήτων με σκοπό την πιστοποίηση των δεξιοτήτων που θα αποκτήσουν οι νέοι σε ζητήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και να ενθαρρυνθούν οι οργανισμοί που δουλεύουν με νέους να ενσωματώσουν έννοιες Πνευματικής Ιδιοκτησίας στις δραστηριότητες κατάρτισης που προσφέρουν