Αποτελέσματα

Scroll to content

ImProve STEAM results

Τα αποτελέσματα του έργου θα ανανεώνονται καθώς θα προχωρά η πορεία υλοποίησής του

Training Kit

Μπορείτε να λάβετε το training kit εδώ

IO2

Μπορείτε να βρείτε το εκπαιδευτικό υλικό εδώ.

Μπορείτε να βρείτε το παιχνίδι εδώ.

Προωθητικό βίντεο

Μπορείτε να το παρακολουθήσετε εδώ