Στην ATERMON, προσπαθούμε να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της Εφαρμοσμένης Έρευνας σε αναδυόμενες τεχνολογίες και εργαλεία, ενώ πειραματιζόμαστε συνεχώς με καινοτόμες ηλεκτρονικές λύσεις για τη διάδοση της γνώσης.

Η ομάδα αποτελείται από επαγγελματίες υψηλής ειδίκευσης στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, τη συμβουλευτική σε τεχνικά ζητήματα, τη σχεδίαση και ανάπτυξη ιστοσελίδων, τη συγγραφή περιεχομένου και το ψηφιακό μάρκετινγκ.

Η αποστολή μας είναι να αναπτύσσουμε και να σχεδιάζουμε λύσεις στον τομέα των ΤΠΕ μέσω μοντέλων παιχνιδοποίησης (gamification). Οι αξίες μας υπηρετούν τις έννοιες της Ανοιχτής & Μη αποκλειστικής Εκπαίδευσης όπως επίσης και της Εξατομικευμένης Μάθησης σε ένα επιχειρηματικό πλαίσιο που δεν θα επιβάλλει περιορισμούς όσον αφορά την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα.