Odnośnie projektu IMproveSTEAM

Scroll to content

Problem:

Zakres projektu ma objąć zidentyfikowaną potrzebę obecną w programach edukacyjnych i szkoleniowych STEAM, przedsiębiorczości, dotyczącą braku edukacji młodych ludzi w zakresie koncepcji praw własności intelektualnej. Koncepcje te mają ogromne znaczenie we współczesnej gospodarce, z sześcioma milionami dodatkowych stanowisk STEAM przewidzianych w Europie do 2030 r. i ogólnie we współczesnym świecie, a dowody sugerują, że widoczna jest potrzeba większego włączenia takich koncepcji do edukacji.

Rozwiązanie

IMproveSTEAM ma na celu stworzenie poważnej gry, która pomoże młodym ludziom i osobom z nimi pracującym zrozumieć znaczenie koncepcji własności intelektualnej. Gra i towarzyszący jej schemat weryfikacji umiejętności może pomóc w podniesieniu świadomości na temat powyższych zagadnień, a dzięki nim zwiększyć zaangażowanie młodzieży w karierę STEAM i przedsiębiorczość.

Cele projektu

Projekt ma następujące cele:

  • Podnoszenie świadomości na temat własności intelektualnej wśród osób pracujących z młodzieżą;
  • Opracowanie poważnej gry do promowania, edukacji i zdobywania praktycznego doświadczenia w zakresie praw własności intelektualnej
  • Zachęcanie młodych ludzi do kontynuowania kariery w ramach STEAM lub przedsiębiorczości poprzez integrację pojęcia własności intelektualnej w przedsiębiorczości i szkolenia STEAM dla młodzieży
  • Wyposażenie osób pracujących z młodzieżą w innowacyjne narzędzie i nowy temat do uwzględnienia w ich szkoleniach;
  • Opracowanie programu weryfikacji umiejętności, aby potwierdzić kompetencje osoby uczącej się w zakresie własności intelektualnej i zachęcić organizacje pracujące z młodzieżą do włączenia własności intelektualnej do swoich działań szkoleniowych