Το Innovation Education Lab αναπτύσσει καινοτόμα έργα, διαδικτυακά εργαλεία και διευκολύνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες για νέους, εκπαιδευτικούς, λειτουργούς νεολαίας, για τη δημιουργία αξίας για εκπαιδευτικούς, νέους, μαθητές και κοινότητες μέσω προσαρμοσμένων καινοτόμων μετασχηματιστικών μεθόδων, εργαλείων και έργων στην εκπαίδευση, με μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο.ct.

Η αποστολή μας είναι να ενδυναμώσουμε και να υποστηρίξουμε την προσωπική και επαγγελματική ολοκλήρωση νέων και ενηλίκων, μέσω μετρήσιμου και βιώσιμου αντίκτυπου, διευκολύνοντας τις μαθησιακές δραστηριότητες. Περιστρεφόμαστε γύρω από τη νεολαία, τους φοιτητές, τους νέους επαγγελματίες και τους εκπαιδευτικούς σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Επειδή γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση, στοχεύουμε η καινοτομία μας να αγγίξει τους ανθρώπους σε αγροτικές και αστικές κοινότητες, ανεξάρτητα από την ηλικία ή το επίπεδο ανάπτυξής τους.