Η HEARTHANDS SOLUTIONS (HESO) είναι μια πολύ δυναμική συμβουλευτική εταιρεία που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ των εμπορικών και δημοσίων / Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών οικοσυστημάτων.

Η παροχή υπηρεσιών της HESO εκτείνεται από την ανάπτυξη επιχειρήσεων και την απόκτηση δημόσιας χρηματοδότησης έως την προσαρμοσμένη εφαρμογή, κατάρτιση και μεταφορά τεχνολογίας. Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται με έμφαση στην υψηλή ποιότητα των αποτελεσμάτων που είναι αυτό που διαχωρίζει την HESO από τις περισσότερες συμβουλευτικές εταιρείες που αποστασιοποιούνται από τεχνικές εφαρμογές αφήνοντας τους πελάτες τους εκτεθειμένους.

Η HESO είναι πάντα έτοιμη να μοιραστεί εξίσου με τους πελάτες ή τους συνεργάτες της όλους τους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση οποιουδήποτε κοινού οράματος.