Η οργάνωση Youth Act υλοποιεί τοπικά εργαστήρια και δραστηριότητες για νέους και νέους με λιγότερες ευκαιρίες που προέρχονται από αγροτικές περιοχές κοντά στο Koszalin και με νέους που αντιμετωπίζουν κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες, προερχόμενοι από ομάδες LGBTQIA+ ή NEET.

Στις δραστηριότητές μας χρησιμοποιούμε ποικίλες μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης που βασίζονται στη βιωματική μάθηση, όπως θέατρο αυτοσχεδιασμού, βρετανικό δράμα, θέατρο μίμησης, κλόουν, ταχυδακτυλουργία, ανακύκλωση, ραπτική, φωνές φωτογραφιών και βίντεο, συζητήσεις, ζωντανή βιβλιοθήκη, και στον αναστοχασμό.

Μέσω διαφορετικών μεθόδων, προάγουμε την κοινωνική ένταξη, την αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ενεργό συμμετοχή του πολίτη, την ανεκτικότητα, τη διαπολιτισμική μάθηση, την κοινωνική και πολιτιστική ποικιλομορφία, τη δια βίου μάθηση και την οικολογία. Παράλληλα, υποστηρίζουμε τη νεολαία στην αυτο-ανάπτυξή τους, την αυτογνωσία, την αυτοπεποίθηση, την κριτική σκέψη, ενώ αυξάνουμε τις ικανότητές και την ευαισθησία των νέων στα κοινωνικά προβλήματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την οικολογία.