Digijeunes to francuska organizacja zajmująca się pracą z młodzieżą i edukacją twórców.

Naszym celem jest promowanie kultury technologicznej i naukowej oraz koncepcji takich jak uczenie się przez działanie, zrób to sam i zrób to z innymi.

Aby osiągnąć nasze cele współpracujemy z domami kultury, świetlicami młodzieżowymi, środowiskami instruktażowymi takimi jak biblioteki, makerspace i fablaby.