HEARTHANDS SOLUTIONS (HESO)

HEARTHANDS SOLUTIONS (HESO) jest bardzo dynamiczną firmą konsultingową, oferującą szeroki zakres usług wypełniających lukę między komercyjnym a publicznym/unijnym ekosystemem finansowania.

Świadczenie usług przez HESO obejmuje zarówno rozwój biznesu i pozyskiwanie środków publicznych, jak i niestandardowe wdrażanie, szkolenia i transfer technologii. Wszystkie usługi oferowane są z naciskiem na wysoką jakość wyników, co odróżnia HESO od większości firm konsultingowych, które dystansują się od wdrożeń technicznych narażając swoich klientów.

HESO jest zawsze gotowe do równego dzielenia się ze swoimi klientami lub partnerami wszystkimi zagrożeniami związanymi z realizacją każdej wspólnej wizji.