Innovation Education Lab

Innovation Education Lab opracowuje innowacyjne projekty, narzędzia internetowe i ułatwia działania edukacyjne dla młodych ludzi, nauczycieli, osób pracujących z młodzieżą w celu tworzenia wartości dla edukatorów, młodzieży, uczniów i społeczności dzięki dostosowanym innowacyjnym metodom, narzędziom i projektom transformacyjnym w edukacji, o dużym wpływie społecznym.

Naszą misją jest wzmacnianie i wspieranie osobistego i zawodowego spełnienia młodych ludzi i dorosłych poprzez wymierny i zrównoważony wpływ, ułatwiając działania edukacyjne. Kręcimy się wokół młodzieży, studentów, młodych profesjonalistów i pedagogów na wszystkich poziomach edukacji. Ponieważ wiemy, jak ważna jest edukacja, dążymy do tego, aby nasze innowacje docierały do ludzi zarówno w społecznościach wiejskich, jak i miejskich, bez względu na ich wiek czy poziom rozwoju.