Organizacja Youth Act realizuje lokalne warsztaty i zajęcia dla młodzieży i młodzieży o mniejszych szansach pochodzących z podkoszalińskich wsi oraz młodzieży borykającej się z trudnościami społecznymi i ekonomicznymi, pochodzącej z grup LGBTQIA+ lub NEET.

W naszych działaniach wykorzystujemy różnorodne metody edukacji pozaformalnej oparte na uczeniu się przez doświadczenie, takie jak teatr improwizacji, dramat brytyjski, teatr pantomimy, błazen, żonglerka, upcykling, szycie, głosy fotograficzne i wideo, dyskusje, żywa biblioteka, refleksje własne i grupowe.

Poprzez różnorodne metody promujemy włączenie społeczne, uznanie praw człowieka, aktywne obywatelstwo, tolerancję, uczenie się międzykulturowe, różnorodność społeczną i kulturową, uczenie się przez całe życie, ekologię, wspieramy młodzież w jej samorozwoju, samoświadomości, samo- pewność siebie, krytyczne myślenie, podnosimy swoje kompetencje, świadomość problemów społecznych, praw człowieka, ekologii.