Organizația Youth Act organizează ateliere și activități locale pentru tineri și tineri cu mai puține oportunități veniți din zonele rurale de lângă Koszalin și cu tinerii care se confruntă cu dificultăți sociale și economice, proveniți din grupuri LGBTQIA+ sau NEET.

În activitățile noastre, folosim diverse metode de educație non-formală bazate pe învățarea experiențială, cum ar fi teatrul de improvizație, drama britanică, teatrul de mimă, jongleria, upcyclingul, cusut, poze și voci pentru video-uri, discuții, bibliotecă vie, reflecții personale și de grup.

Prin metode diverse promovăm incluziunea socială, recunoașterea drepturilor omului, cetățenia activă, toleranța, învățarea interculturală, diversitatea socială și culturală, învățarea pe tot parcursul vieții, ecologia, sprijinim tinerii în autodezvoltarea, conștientizarea de sine, auto-conștientizarea, încredere, gândire critică, le creștem competențele, conștientizarea problemelor sociale, drepturile omului, ecologie.