Training Kit

Aici puteți găsi câteva informații despre modulele de formare ImProveSTEAM incluse în kitul de formare și explorate în cadrul jocului ImProveSTEAM.

➡️Pentru a primi kitul de instruire, vă rugăm să completați acest form google

Modulul: Brevete

Ce este un brevet?

Un brevet este un titlu juridic care conferă titularului său dreptul - într-o anumită țară și pentru o anumită perioadă de timp - de a împiedica terții să exploateze o invenție în scopuri comerciale fără autorizație (Convenția privind brevetul european, 1973).

Obiectivele formării și jocului

Scopul acestui modul este de a-i familiariza pe tineri cu conceptul de brevet, punând accentul pe legislația actuală și pe procedura de urmat pentru a solicita un brevet. Modulul va oferi, în plus, scenarii de caz din domeniul STEAM (știință, tehnologie, inginerie, arte și matematică) și antreprenoriat, permițând cursanților să își evalueze cunoștințele dobândite.

În urma parcurgerii acestui modul, cursanții vor fi capabili să:\

 • Înțelegerea cadrului juridic de bază privind brevetele;
 • Să dobândească cunoștințe practice privind procedura de solicitare a unui brevet;
 • Să înțeleagă beneficiile brevetării unei invenții;
 •  Să învețe ce fel de invenții pot fi protejate prin lege;
 • Să înțeleagă diferența dintre invenții și descoperiri.

Modul: Modele și desene industriale

Ce este un design?

Aspectul întregului produs sau al unei părți a acestuia, care rezultă din caracteristicile, în special, ale liniilor, contururilor, culorilor, formei, texturii și/sau materialelor produsului însuși și/sau ale ornamentelor sale" [Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului, articolul 3].

Obiectivele formării și jocului

Obiectivul acestui modul este de a-i familiariza pe tineri cu conceptul de desen sau model, punând accentul pe procedura de cerere care trebuie urmată la nivelul UE pentru înregistrarea unui desen sau model. Modulul va oferi, în plus, scenarii de caz din domeniul STEAM (știință, tehnologie, inginerie, arte și matematică) și antreprenoriat, permițându-le cursanților să își evalueze cunoștințele dobândite.

În urma finalizării acestui modul, cursanții vor fi capabili să:

 • Să înțeleagă ce este un desen sau model;
 • Să dobândească cunoștințe practice privind procedura de solicitare a unui desen sau model;
 • Să înțeleagă condițiile în care un desen sau model industrial poate fi înregistrat;
 •  Înțelegeți beneficiile înregistrării unui desen sau model la nivelul UE.

Modul: Marcă comercială

Ce este o marcă comercială?

O marcă comercială este orice semn care individualizează produsele unei anumite întreprinderi și le distinge de produsele concurenților săi." Această definiție cuprinde două aspecte, care sunt uneori denumite diferitele funcții ale mărcii, dar care sunt, totuși, interdependente și care, în toate scopurile practice, ar trebui întotdeauna privite împreună (OMPI, 2004, p.68).

Obiectivele formării și jocului

Scopul acestui modul este de a familiariza tinerii cu conceptul de mărci comerciale, punând accentul pe legislația în vigoare și pe procedura care trebuie urmată pentru a proteja o marcă comercială prin intermediul Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO). Modulul va oferi, în plus, scenarii de caz din domeniul STEAM (știință, tehnologie, inginerie, arte și matematică) și antreprenoriat, permițând cursanților să își evalueze cunoștințele dobândite.

În urma finalizării acestui modul, cursanții vor fi capabili să:

Modul: Drepturi de autor

Ce sunt drepturile de autor?

Dreptul legal exclusiv de a reproduce, publica, vinde sau distribui materia și forma unui lucru (cum ar fi o lucrare literară, muzicală sau artistică) (Dicționarul Merriam Webster, 2021).

Obiectivele formării și jocului

Scopul acestui modul este de a-i familiariza pe tineri cu conceptul de drepturi de autor, punând accentul pe modul în care funcționează sistemul în UE și la nivel internațional. Modulul va oferi, în plus, scenarii de caz din domeniul STEAM (știință, tehnologie, inginerie, arte și matematică) și antreprenoriat, permițându-le cursanților să își evalueze cunoștințele dobândite.

În urma finalizării acestui modul, cursanții vor fi capabili să:

 • Să înțeleagă la ce se referă drepturile de autor;
 • Să dobândească cunoștințe practice privind modul în care pot fi revendicate drepturile de autor;
 • Să înțeleagă condițiile necesare pentru a solicita protecția drepturilor de autor;
 • Să înțeleagă beneficiile dobândirii protecției drepturilor de autor;
 • Să înțeleagă logica care stă la baza licențelor în cadrul drepturilor de autor.