Το ImProve STEAM προοδεύει!

Η κοινοπραξία του ImProve STEAM έχει κάνει σημαντική πρόοδο στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου, έχοντας διοργανώσει αρκετές διαδικτυακές συναντήσεις και έχοντας διεξάγει έρευνα σε ζητήματα που αφορούν την Πνευματική Ιδιοκτησία. Συγκεκριμένα, έχουμε πραγματοποιήσει έρευνα σε διάφορες χώρες της Ευρώπης με σκοπό να εξεταστεί το επίπεδο κατανόησης και εκπαίδευσης στην Πνευματική Ιδιοκτησία και στο πεδίο των STEAM. Συμμετέχοντες ήταν νέοι και λειτουργοί νεολαίας από τη Γαλλία, Ρουμανία, Πολωνία και Κύπρο. Σύντομα, θα έχουμε ολοκληρώσει την ανάλυση των δεδομένων και θα τα μοιραστούμε με τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Η κοινοπραξία του έργου λαμβάνει υπόψη τα νέα και τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο πεδίο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και STEM προκειμένου να συμπεριληφθούν στην έρευνα που πραγματοποιούμε και να εμπλουτίσουν τους λογαριασμούς του έργου στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης έτσι ώστε να αποτελέσουν σημαντική πηγή ενημέρωσης για τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Δείξτε τη στήριξή σας στο έργο ακολουθώντας μας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και παρακολουθώντας τις εξελίξεις του έργου στην ιστοσελίδα μας.

Αποκτήστε περισσότερο υλικό για την Πνευματική Ιδιοκτησία και το πεδίο STEAM ακολουθώντας μας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και αποθηκεύοντας την ιστοσελίδα μας: https://improvesteam.eu/
Το έργο ImProve STEAM επιδιώκει να βοηθήσει τους λειτουργούς νεολαίας να βελτιώσουν τα προγράμματα κατάρτισης που παρέχουν στους νέους μέσω της εισαγωγής ζητημάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και STEAM στις μεθοδολογικές τους προσεγγίσεις.
#Erasmusplus #ImproveSTEAM #intellectualproperty #IP #STEAM